--------------------------

فرآیندهای آموزشی و پژوهشی

---------------------------

دفاعیه کارشناسی ارشد حقوق - سعید بسطامی کتولی

 

سیاست جنایی تقنینی ایران در قبال آلودگی با نگاهی به قانون هوای پاک آمریکا

 

ارائه کننده: سعید بسطامی کتولی

 

استاد راهنما: دکتر عبدالرضا جوان جعفری

 

استاد مشاور: دکترسید حسین حسینی

 

اساتيد داور : دکتر سید مهدی سیدزاده

 

دکتر سیدمحمدجواد ساداتی

 

نماينده‌ي تحصيلات تکميلي: دکتر سید مهدی سیدزاده

 

زمان: ساعت 10روز دوشنبه 1398/11/21

 

مکان : دانشکده ي علوم اداري و اقتصادي – کلاس 211

کلینیک حقوقی دانشگاه

دوره مشترک دکتری ایران و لهستان

آموزش های عالي آزاد

تور مجاری دانشکده