--------------------------

فرآیندهای آموزشی و پژوهشی

---------------------------

دفاعیه ی پایان نامه ی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی (بازاریابی) - شیرین مالکی خلیل آباد

 

بررسي تأثير انگيزه هاي بيروني بر مشاركت اطلاعاتي مشتريان در تجارت اجتماعي با ميانجي گري قصد مشاركت اطلاعاتي در تجارت اجتماعي

(مورد مطالعه: مشتريان ايراني هتل هاي سامانه ي رزرواسيون مسافر سلام در محدوده جغرافيايي شهر مشهد)

 

ارائه کننده: شيرين مالکي خليل آباد

 

استاد راهنما: دکتر آذر کفاش پور

 

استاد مشاور: دکتر مجتبي پورسليمي

 

اساتيد داور : دکتر عليرضا حداديان

دکتر قاسم اسلامي

 

نماينده‌ي تحصيلات تکميلي: دکتر قاسم اسلامي

 

زمان: ساعت 8 روز چهارشنبه 1398/11/23

 

مکان : دانشکده ي علوم اداري و اقتصادي – کلاس 210

کلینیک حقوقی دانشگاه

دوره مشترک دکتری ایران و لهستان

آموزش های عالي آزاد

تور مجاری دانشکده