--------------------------

فرآیندهای آموزشی و پژوهشی

---------------------------

دفاعیه ی پایان نامه ی کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات (مدیریت دانش) - حامد شاطرزاده یزدی

بررسي تأثير حاكميت مديريت دانش بر عملكرد سازماني با نقش واسط فرهنگ سازماني

(مورد مطالعه: سازمان  بین لمللي مردم نهاد خيريه ي آبشار عاطفه ها)

 

ارائه کننده: حامد شاطرزاده یزدی

 

استاد راهنما: دکتر یعقوب مهارتی

 

استاد مشاور: دکتر محمّد لگزیان

 

اساتيد داور : دکتر غلامرضا ملک زاده

دکتر امیرمحمّد فکورثقیه

 

نماينده‌ي تحصيلات تکميلي: دکتر امیرمحمّد فکورثقیه

 

زمان: ساعت 10 روز شنبه 1398/11/26

 

مکان : دانشکده ي علوم اداري و اقتصادي – کلاس 213

کلینیک حقوقی دانشگاه

دوره مشترک دکتری ایران و لهستان

آموزش های عالي آزاد

تور مجاری دانشکده