--------------------------

فرآیندهای آموزشی و پژوهشی

---------------------------

دفاعیه ی پیشنهاده ی مدیریت صنعتی (تحقیق در عملیات) - سیدسینا شریفی

 

ارائه کننده: سیدسینا شریفی

 

استاد راهنما: دکتر علیرضا پویا

 

اساتید مشاور: دکتر مصطفی کاظمی

دکتر آذر کفاش پور

 

اساتيد داور: دکتر بابک رضایی خبوشان

دکتر زهرا ناجی عظیمی

دکتر امیرمحمّد فکورثقیه

 

نماينده ی تحصيلات تکميلي: دکتر ناصر مطهری فریمانی

 

زمان: ساعت 12 روز  شنبه 1398/11/26

 

مکان : دانشکده ی علوم اداري و اقتصادي – اتاق 210

کلینیک حقوقی دانشگاه

دوره مشترک دکتری ایران و لهستان

آموزش های عالي آزاد

تور مجاری دانشکده