--------------------------

فرآیندهای آموزشی و پژوهشی

---------------------------

دفاعیه ی پیشنهاده ی مدیریت دولتی (رفتار سازمانی) - زینب قاسمی

 

ارائه کننده: زینب قاسمی

 

اساتید راهنما: دکتر محمّدمهدی فراحی

دکتر فریبرز رحیم نیا

 

استاد مشاور: دکتر علیرضا خوراکیان

 

اساتيد داور: دکتر مجتبی امیری

دکتر غلامرضا ملک زاده

دکتر یعقوب مهارتی

 

نماينده ی تحصيلات تکميلي: دکتر قاسم اسلامی

 

زمان: ساعت 10 روز یک شنبه 1398/11/27

 

مکان : دانشکده ی علوم اداري و اقتصادي – اتاق 209

کلینیک حقوقی دانشگاه

دوره مشترک دکتری ایران و لهستان

آموزش های عالي آزاد

تور مجاری دانشکده