--------------------------

فرآیندهای آموزشی و پژوهشی

---------------------------

دفاعیه ی پیشنهاده ی مدیریت صنعتی (تحقیق در عملیات) - رضا عامری سیاهویی

 

ارائه کننده: رضا عامری سیاهویی

 

اساتید راهنما: دکتر مصطفی کاظمی

دکتر امیدسلیمانی فرد

 

استاد مشاور: دکتر علیرضا پویا

 

اساتيد داور: دکتر رضا قنبری

دکتر ناصر مطهری فریمانی

دکتر روح اله باقری

 

نماينده ی تحصيلات تکميلي: دکتر زهرا ناجی عظیمی

 

زمان: ساعت 10 روز یک شنبه 1398/11/27

 

مکان : دانشکده¬ی علوم اداري و اقتصادي – اتاق 114

کلینیک حقوقی دانشگاه

دوره مشترک دکتری ایران و لهستان

آموزش های عالي آزاد

تور مجاری دانشکده