--------------------------

فرآیندهای آموزشی و پژوهشی

---------------------------

دفاعیه رساله دکتری علوم اقتصادی - محمود الهیاری

 

بررسی ارتباط بین عدم تعادل داخلی و خارجی از طریق بسط قضیه سه گانه پولی

(مطالعه موردی اقتصاد ایران)

 

ارائه کننده : محمود الهیاری

 

استاد راهنما: دکتر مصطفی کریم زاده

دکتر محمدعلی فلاحی

 

استاد مشاور: دکتر علی اکبر ناجی میدانی

 

اساتید داور : دکتر لیلا ترکی

دکتر علی چشمی

دکتر تقی ابراهیمی سالاری

 

نماینده تحصیلات تکمیلی: دکتر حسن تحصیلی

 

زمان: ساعت 13.30 روز شنبه مورخ 1398/11/26

 

مکان : دانشکده علوم اداری و اقتصادی – اتاق 114

کلینیک حقوقی دانشگاه

دوره مشترک دکتری ایران و لهستان

آموزش های عالي آزاد

تور مجاری دانشکده