--------------------------

فرآیندهای آموزشی و پژوهشی

---------------------------

دفاعیه ی کارشناسی ارشد اقتصاد انرژی - فاطمه عسکری

 

 

مطالعه تاثیر رایانه انرژی بر شاخص عملکرد زیست محیطی (EPI) در کشورهای عضو اوپک

 

ارائه کننده : فاطمه عسکری

 

استاد راهنما: دکتر علی اکبر ناجی میدانی

 

استاد مشاور : دکتر مصطفی کریم زاده

 

اساتید داور : دکتر تقی ابراهیمی سالاری

دکتر نرگس صالح نیا (نماینده تحصیلات تکمیلی)

 

زمان: ساعت: 8 روز دوشنبه 98/11/28

 

مکان : دانشکده علوم اداری و اقتصادی – کلاس 213

کلینیک حقوقی دانشگاه

دوره مشترک دکتری ایران و لهستان

آموزش های عالي آزاد

تور مجاری دانشکده