کسب جایزه روح مسابقات جساپ ( شبیه سازی دیوان بین المللی دادگستری )توسط تیم دانشگاه فردوسی مشهد

به گزارش روابط عمومی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد، تیم دانشجویی دانشگاه فردوسی مشهد متشکل از دانشجویان گروه آموزشی حقوق دانشکده حقوق و علوم سیاسی با راهنمایی و نظارت خانم دکتر اعظم امینی عضو هیأت علمی گروه حقوق که برای اولین بار در مسابقه شبیه سازی دیوان بین المللی دادگستری(جساپ ) شرکت کرده بود موفق به کسب جایزه روح مسابقات جساپ گشت. جساپ بزرگترین مسابقه شبیه سازی دادگاه درسطح جهانی است که طی آن بیش از ٧٠٠ دانشكده حقوق، از ١٠٠ كشور به رقابت می پردازند. این رقابت دربردارنده شبیه سازی اختلاف فرضی بین کشورها نزد دیوان بین­المللی دادگستری (رکن قضایی سازمان ملل متحد ) می باشد. در این دوره آقای محمد علی خطاط و خانم ها هنگامه الهی فرد، فهیمه مقصودی و فاطمه ولی زاده به همراه دو مشاور حقوق بین الملل خانم دکتر الناز نساری و خانم کتایون اشرفی شرکت کردند.

1spirit-web

کلینیک حقوقی دانشگاه

دوره مشترک دکتری ایران و لهستان

آموزش های عالي آزاد

tour

تور مجازی دانشکده