دفاعیه رساله دکتری مدیریت (مدیریت رفتاری) - محمدحسین دهنوی

 

کشف ابعاد و پيشـايندهاي جّو عاطفي و تعيين مقياس سنجش آن در شرکت ملّي نفت ايران (منطقه ي خراسان رضوي)

 

ارائه کننده: محمّـدحسين دهنوي

 

اساتيد راهنما: دکتر علي شيرازي

دکتر شمس الدين ناظمي

 

استاد مشاور: دکتر فريبرز رحيم نيا

 

اساتيد داور: دکتر مجتبي اميري

دکتر آذر کفاش پور

دکتر غلامرضا ملک زاده

 

نماينده ي تحصيلات تکميلي: دکتر عليرضا حداديان

 

زمان: ساعت16 روز دوشنبه 1398/11/28

 

مکان : دانشکده ي علوم اداري و اقتصادي – اتاق 114

کلینیک حقوقی دانشگاه

دوره مشترک دکتری ایران و لهستان

آموزش های عالي آزاد

تور مجاری دانشکده