دفاعیه رساله دکتری مدیریت (مدیریت رفتاری) - سیدرضا نوری

 

کشف محتواي رهبـري اخلاقي در شرکت ها و گروه هاي تابعه ي سازمان صنـايع دفاع جمهوري اسلامي ايران

 

ارائه کننده: سيـدرضا نوري

 

اساتيد راهنما: دکتر غلامرضا ملک زاده

دکتر فريبرز رحيم نيا

 

استاد مشاور: دکتر عليرضا خوراکيان

 

اساتيد داور: دکتر مجتبي اميري

دکتر محمّـد لگزيان

دکتر محمّدمهدي فراحي

 

نماينده ي تحصيلات تکميلي: دکتر عليرضا حداديان

 

زمان: ساعت 12 روز چهارشنبه 1398/11/30

 

مکان : دانشکده ي علوم اداري و اقتصادي – اتاق 114

کلینیک حقوقی دانشگاه

دوره مشترک دکتری ایران و لهستان

آموزش های عالي آزاد

تور مجاری دانشکده