دفاعیه ی کارشناسی ارشد علوم سیاسی - سیدحسین هادی

 

نقش ساختارهای رسمی و غیر رسمی در تصمیم گیری سیاست خارجی جمهوری اسلامی افغانستان

 

ارائه کننده : سیدحسین هادی

 

استاد راهنما : دکتر محسن خلیلی

 

استاد مشاور : دکتر وحید سینائی

 

اساتید داور : دکترآرش بیداله خانی 

 

دکتر روح اله اسلامی

 

 

زمان: ساعت 12 روز چهارشنبه 1398/11/30

 

مکان : دانشکده علوم اداری و اقتصادی – کلاس 213

کلینیک حقوقی دانشگاه

دوره مشترک دکتری ایران و لهستان

آموزش های عالي آزاد

تور مجاری دانشکده