دفاعیه کارشناسی ارشد حقوق - رسمیه عسگری

 

بررسی حمایت های ویژه ی قانون گذار از زنان در پرتو قانون آیین دادرسی کیفری 1392 با توجه به رویه قضایی محاکم شهر مشهد

 

ارائه کننده: رسمیه عسگری

 

استاد راهنما: دکتر سید حسین حسینی

 

استاد مشاور: آقای حسام قبانچی

 

اساتيد داور : دکتر عبدالرضا جوان جعفری

 

دکترسید مهدی سیدزاده

 

نماينده‌ي تحصيلات تکميلي: دکترعبدالرضا جوان جعفری

 

زمان: ساعت 12 روز چهار شنبه 1398/11/30

 

مکان : دانشکده ي علوم اداري و اقتصادي – کلاس 212

کلینیک حقوقی دانشگاه

دوره مشترک دکتری ایران و لهستان

آموزش های عالي آزاد

تور مجاری دانشکده