دفاعیه رساله دکتری مدیریت (تحقیق در عملیات) - حسین علائی کاخکی

 

گونه شنـاسي راهبردهاي پايداري زنجيره ي تأمين شرکت هاي توليـدي استان خراسان رضوي

 

ارائه کننده: حسين علائي کاخکي

 

استاد راهنما: دکتر اميرمحمّد فکور ثقيه

 

اساتيد مشاور: دکتر عليرضا پويا

دکتر زهرا ناجي عظيمي

 

اساتيد داور: دکتر حسن فارسيجاني

دکتر مصطفي کاظمي

دکتر احمد توکلي

 

نماينده ي تحصيلات تکميلي: دکتر ناصر مطهري فريماني

 

زمان: ساعت 10 روز  چهار شنبه 1398/11/30

 

مکان : دانشکده ي علوم اداري و اقتصادي – اتاق 114

کلینیک حقوقی دانشگاه

دوره مشترک دکتری ایران و لهستان

آموزش های عالي آزاد

tour

تور مجازی دانشکده