امکان استفاده از کارگاه های کامپیوتر دانشکده برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی

دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشکده که نیاز مبرم به استفاده از امکانات سایت دانشجویی دارند، با همراه داشتن کارت دانشجویی از ساعت 8 الی 14 از روز شنبه تا چهارشنبه با رعایت پروتکل بهداشتی در نظر گرفته شده، می توانند حضور یابند.

(داشتن ماسک، دستکش و فرم های پیوست الزامی است.)

دریافت فرم ها

 

DSC 0331

 

 

 

کلینیک حقوقی دانشگاه

دوره مشترک دکتری ایران و لهستان

آموزش های عالي آزاد

tour

تور مجازی دانشکده