آزمون جامع دكتري حقوق اطلاعیه جدید-

آزمون جامع دكتري گروه حقوق  جزا و جرم شناسي

امتحان جامع دكتري حقوق جزا و جرم شناسي در تاريخ دو شنبه 30 تيرماه 1399 در دو جلسه صبح (8 تا 12) و بعد از ظهر (14 تا 16) برگزار خواهد شد

​تاريخ آزمون جامع دانشجويان بين الملل متعاقبآ اعلام خواهد شد.

 

آزمون جامع دكتري حقوق خصوصي

امتحان جامع دكتري حقوق خصوصي در تاريخ دوشنبه 30 تيرماه 1399 در دو جلسه صبح (8 تا 12) و بعد از ظهر (14 تا 18) برگزار خواهد شد

تاريخ آزمون جامع دانشجويان بين الملل متعاقبآ اعلام خواهد شد.

کلینیک حقوقی دانشگاه

دوره مشترک دکتری ایران و لهستان

آموزش های عالي آزاد

tour

تور مجازی دانشکده