دفاعیه ی کارشناسی ارشد علوم اقتصادی - صدیقه کمالی حمامیان

 

بررسی تاثیر متغیرهای نهادی-اقتصادی بر روی نرخ بیکاری در کشورهای در حال توسعه منتخب

 

ارائه کننده : صدیقه کمالی حمامیان

 

استاد راهنمای اول: دکتر تقی ابراهیمی سالاری

استاد راهنمای دوم: دکتر محمدطاهر احمدی شادمهری

 

استاد مشاور : دکتر مهدی بهنامه

 

اساتید داور : دکتر مسعود همایونی فر (نماینده تحصیلات تکمیلی)

دکتر حسن تحصیلی

 

زمان: ساعت: 12 روز شنبه 99/4/28

کلینیک حقوقی دانشگاه

دوره مشترک دکتری ایران و لهستان

آموزش های عالي آزاد

tour

تور مجازی دانشکده