دفاعیه کارشناسی ارشد حقوق - فاطمه منتطر ابدی

 

قواعد حاکم بر ما به ازا در عرصه حقوق ادبی و هنری و حقوق هنرمندان مجری با رویکردی تطبیقی

 

ارائه کننده : فاطمه منتظر ابدی

 

اساتید راهنما : دکتر سید محمد مهدی قبولی درافشان

 

استاد مشاور : دکتر سعید محسنی

 

اساتید داور : دکتر اعظم انصاری

دکتر رضا معبودي

 

 

زمان: ساعت 16روز 1شنبه 99/4/29

 

بصورت مجازی مکان : دانشکده علوم اداری و اقتصادی – اتاق 114

کلینیک حقوقی دانشگاه

دوره مشترک دکتری ایران و لهستان

آموزش های عالي آزاد

tour

تور مجازی دانشکده