دفاعیه ی کارشناسی ارشد اقتصاد انرژی - سپیده اروم

 پیش بینی و بررسی هم حرکتی قیمت نفت و شاخص قیمت بازار سهام کشورهای منتخب اوپک:براساس مدلGARCH-copula

 

ارائه کننده : سپیده اروم استاد راهنما: دکتر محمود هوشمند

 

استاد مشاور : دکتر محمد امینی

 

اساتید داور : دکتر محمدعلی فلاحی (نماینده تحصیلات تکمیلی)

 

دکتر علی اکبر ناجی میدانی

 

زمان: ساعت16 روز پنجشنبه 99/5/2

 

مکان : دانشکده علوم اداری و اقتصادی

کلینیک حقوقی دانشگاه

دوره مشترک دکتری ایران و لهستان

آموزش های عالي آزاد

tour

تور مجازی دانشکده