جلسه ی سمینار مدیریت (مدیریت رفتاری) - الهه ناصری نژاد

 

ارائه کننده: الهه ناصری نژاد

 

اساتید راهنما: دکتر محمّدمهدی فراحی

دکتر علیرضا خوراکیان

 

استاد مشاور: دکتر فریبرز رحیم نیا

 

نماینده ی تحصیلات تکمیلی : دکتر آذر کفاش پور

 

زمان: ساعت 12 روز  شنبه 1399/06/29

 

مکان : دانشکده علوم اداري و اقتصادي – کارگاه تخصصی رایانه 1

کلینیک حقوقی دانشگاه

دوره مشترک دکتری ایران و لهستان

آموزش های عالي آزاد

tour

تور مجازی دانشکده