دفاعیه ی رساله ی مدیریت دولتی (منابع انسانی) - سیده فاطمه قاسمپور گنجی

 

 

تبيين الگوي مديريت تنوع با رويکرد استراتژيک به مديريت منابع انساني در شرکت هاي خصوصي برتر در ايران

 

به منظور رعايت دستورالعمل هاي بهداشتي جهت جلوگيري از انتشار ويروس کوويد 19 (کرونا)، اين جلسه بدون هرگونه مهمان برگزار خواهد شد.

 

 ارائه کننده: سيده فاطمه قاسمپور گنجي

 

اساتيد راهنما: دکتر فريبرز رحيم نيا

دکتر محمّدرضا آهنچيان

 

استاد مشاور: دکتر جواد سيد

 

 

اساتيد داور: دکتر محمّدعلي خائف الهي

دکتر عليرضا خوراکيان

دکتر محمّدمهدي فراحي

 

نماينده ي تحصيلات تکميلي: دکتر آذر کفاش پور

 

زمان: ساعت 12 روز  دوشنبه 1399/06/31

 

مکان : دانشکده ي علوم اداري و اقتصادي – کلاس 114

کلینیک حقوقی دانشگاه

دوره مشترک دکتری ایران و لهستان

آموزش های عالي آزاد

tour

تور مجازی دانشکده