دفاعيه‌ي پیشنهاده ی دکتري مديريت (منابع انسانی) - شیلا منظم ابراهیم پور

 

 

طراحی مدل کنترل بهینه ی برنامه ریزی نیروی کار با لحاظ مهارت های موردنیاز نیروی کار بخش سلامت

(مورد مطالعه: پرستاران بیمارستان مادر)

 

 

به¬منظور رعایت دستورالعمل های بهداشتی جهت جلوگیری از انتشار ویروس کووید 19 (کرونا)، این جلسه بدون حضور هرگونه مهمان برگزار خواهد شد.

 

 

ارائه کننده: شیلا منظم ابراهیـم پور

 

اساتید راهنما: دکتر فریبرز رحیم نیا

دکتر علیرضا پویا

 

اساتید مشاور: دکتر محمّدمهدی فراحی

دکتر مرتضی پاک دامن

 

اساتيد داور: دکتر نورمحمّد یعقوبی

دکتر مصطفی کاظمی

دکتر علی شیرازی

 

نماينده ي تحصيلات تکميلي: دکتر آذر کفاش پور

 

زمان: ساعت 10 روز  یک شنبه 1399/07/06

 

مکان : دانشکده ي علوم اداري و اقتصادي – اتاق 114

کلینیک حقوقی دانشگاه

دوره مشترک دکتری ایران و لهستان

آموزش های عالي آزاد

tour

تور مجازی دانشکده