دفاعیه ی دکتری اقتصاد انرژی - روح الله نظری

 

 

بررسی رفتار اوپک در بازارهای جهانی نفت:کاربردی از روش های مارکف و سوئیچینگ و انباشته کسری

 

ارائه کننده : روح الله نظری

 

استاد راهنمای اول: دکتر مهدی خداپرست

 

اساتید راهنمای دوم: دکتر احمدسیفی

 

 

اساتید داور : دکتر علی اکبر ناجی

 

دکتر سیدسعید ملک الساداتی

 

دکتر مهدی صادقی شاهدانی

 

نماینده تحصیلات تکمیلی: دکتر مصطفی کریم زاده

 

زمان: ساعت  17.30 روز شنبه مورخ 99/7/5

 

مکان : دانشکده علوم اداری و اقتصادی – اتاق 114

کلینیک حقوقی دانشگاه

دوره مشترک دکتری ایران و لهستان

آموزش های عالي آزاد

tour

تور مجازی دانشکده