دفاعیه ی کارشناسی ارشد علوم اقتصادی- ندا دلاور

 

بررسی اثر مالیات در کاهش نابرابری درآمدی

مطالعه موردی، منتخبی از استان های کشور ایران

 

ارائه کننده : ندا دلاور

 

استاد راهنما: دکتر محمدطاهر احمدی شادمهری

 

استاد مشاور : دکتر نرگس صالح نیا

 

اساتید داور : دکتر مصطفی کریم زاده

دکتر حسن تحصیلی (نماینده تحصیلات تکمیلی)

 

زمان: ساعت: 12 روز چهار شنبه 99/7/9

 

مکان : دانشکده علوم اداری و اقتصادی

کلینیک حقوقی دانشگاه

دوره مشترک دکتری ایران و لهستان

آموزش های عالي آزاد

tour

تور مجازی دانشکده