اسامی برگزیدگان طرح شتاب (ضریب پیشرفت تحصیلی) دانشکده علوم اداری و اقتصادی

تا چه اندازه سببِ خوشحالي و افتخار است كه در روزگار كرونازدۀ كنوني، با دانشجوياني روبرو شده‌ايم كه با فراموش‌كردن و كنارزدنِ آشوبِ برخاسته از بيماري، كوشش مي‌كنند و افتخار مي‌آفرينند. دست مريزاد. تقدير از شما دانشجويانِ فرهيخته و برجسته، كمترين كاري است‌كه دانشكدۀ علوم اداری و اقتصادی دانشگاه فردوسي مشهد مي‌تواند انجام دهد.

******** لوح تقدیر دانشجویان ********

 

 eghtesad-1

کلینیک حقوقی دانشگاه

دوره مشترک دکتری ایران و لهستان

آموزش های عالي آزاد

tour

تور مجازی دانشکده