دفاعيه‌ي رساله‌ي دکتري حسابداری - علی شیرزاد

 

 

مدل سازي منشاء چسبندگي نسبي هزينه ها و مطالعه بين المللي تأثير آن بر دقت پيش بيني سود

 

ارائه کننده : علي شيرزاد

 

استاد راهنما : دکتر محمدجواد ساعي

 

اساتید مشاور : دکتر فرزانه نصيرزاده

دکتر حسن يزدي فر

 

اساتید داور : دکتر محمد نمازي

دکتر بهزاد كاردان

دکتر محمود لاري دشت بياض

 

زمان: ساعت 10روز شنبه 99/10/27

 

مکان : دانشکده علوم اداری و اقتصادی – اتاق 211

کلینیک حقوقی دانشگاه

دوره مشترک دکتری ایران و لهستان

آموزش های عالي آزاد

tour

تور مجازی دانشکده