جلسه ی سمینار مدیریت صنعتی (تحقیق در عملیات) - داوود فاضل ترشیزی

 

 به منظور رعايت دستورالعمل هاي بهداشتي جهت جلوگيري از انتشار ويروس کوويد 19 (کرونا)، اين جلسه بدون هرگونه مهمان برگزار خواهد شد.

 

 ارائه کننده: داوود فاضل ترشیزی

 

استاد راهنما: دکتر زهرا ناجی عظیمی

 

اساتید مشاور: دکتر رضا زنجیری فراهانی

دکتر مصطفی کاظمی

 

نماینده ی تحصیلات تکمیلی : دکتر امیرمحمّد فکورثقیه

 

زمان: ساعت 8.30 روز سه شنبه 1399/10/30

 

مکان : دانشکده علوم اداري و اقتصادي – اتاق 211

کلینیک حقوقی دانشگاه

دوره مشترک دکتری ایران و لهستان

آموزش های عالي آزاد

tour

تور مجازی دانشکده