برگزاري المپياد علمي دانشجويي منطقه 9

با توجه به برگزاري مرحله منطقه‌اي بيست‌وششمين المپياد علمي دانشجويي در روز جمعه مورخ 1400/5/1، به استحضار مي‌رساند سامانه ثبت‌نام آزمون به نشاني https://pooya.um.ac.ir/educ/exam/OrgRegForm.php جهت تكميل/ ويرايش اطلاعات داوطلبان از تاريخ 12 لغايت 20 تيرماه فعال مي‌باشد .

pazhoheshi

تفكر سيستمي در عمل

دوره مشترک دکتری ایران و لهستان

آموزش های عالي آزاد

tour

تور مجازی دانشکده