دفاعیه ی کارشناسی ارشد علوم اقتصادی- سمیرا مجرد

 

تحلیل پدیده فرار از پرداخت بلیت اتوبوس در شهر مشهد با رویکرد اقتصاد رفتاری

 

ارائه کننده : سمیرا مجرد

 

استاد راهنمای اول: دکتر علی چشمی

 

استاد راهنمای دوم : دکتر مهدی فیضی

 

اساتید داور : دکتر تقی ابراهیمی سالاری

دکتر محمدطاهر احمدی شادمهری (نماینده تحصیلات تکمیلی)

 

زمان: ساعت: 18 روز چهارشنبه 1400/4/23

 

مکان : دانشکده علوم اداری و اقتصادی

pazhoheshi

تفكر سيستمي در عمل

دوره مشترک دکتری ایران و لهستان

آموزش های عالي آزاد

tour

تور مجازی دانشکده