برگزاری جلسه همفکری با اعضای هیات علمی دانشکده

به منظور بررسی اقدامات و راهکارهای اجرای دومین برنامه راهبردی دانشگاه با تاکید بر ارتقاء اثرگذاری اجتماعی و همچنین شناخت موانع و مشکلات موجود جلسه همفکری با اعضای هیات علمی دانشکده با حضور هیأت رئيسه برگزار گردید. در این جلسه پس از تشریح خلاصه دومین برنامه راهبردی دانشگاه حاضرین به بیان نظرات خود پرداختند.

pazhoheshi

تفكر سيستمي در عمل

دوره مشترک دکتری ایران و لهستان

آموزش های عالي آزاد

tour

تور مجازی دانشکده