دفاعیه ی پایان نامه ی کارشناسی ارشد مدیریت دولتی (توسعه ی منابع انسانی)- مبین قادری

 

بررسي نقش ميانجي مالکيت روانشناختي و تسهيم دانش کارکنان در رابطه ی بين رهبري فروتنانه و عملکرد شغلي کارکنان

 

به منظور رعايت دستورالعمل هاي بهداشتي جهت جلوگيري از انتشار ويروس کوويد 19 (کرونا)، اين جلسه به صورت آنلاين و بدون هرگونه مهمان برگزار خواهد شد.

 

ارائه کننده: مبين قادري

 

استاد راهنما: دکتر قاسم اسلامي

 

استاد مشاور: دکتر يعقوب مهارتي

 

اساتيد داور : دکتر محمّدمهدي فراحي

دکتر عليرضا خوراکيان

 

نماينده‌ي تحصيلات تکميلي: دکتر عليرضا خوراکيان

 

زمان: ساعت 10 روز سه شنبه 1400/04/22

 

مکان : دانشکده ي علوم اداري و اقتصادي

pazhoheshi

تفكر سيستمي در عمل

دوره مشترک دکتری ایران و لهستان

آموزش های عالي آزاد

tour

تور مجازی دانشکده