دفاعيه‌ي رساله‌ي دکتري مديريت (تحقیق در عملیات) - محمّدعلی فایضی راد

 

طراحي يک مدل هوشمند مديريت رزرو با استفاده از شبکه هاي عصبي مبتني بر فرامدل عصبي (مورد مطالعه: يک سيستم تغذيه ي دانشگاهي)

 

به­ منظور رعايت دستورالعمل ­هاي بهداشتي جهت جلوگيري از انتشار ويروس کوويد 19 (کرونا)، اين جلسه به صورت آنلاين و بدون هرگونه مهمان برگزار خواهد شد.­­­

 

ارائه کننده: محمّـدعلي فايضي راد

 

استاد راهنما: دکتر عليرضا پويا

 

اساتيد مشاور: دکتر زهرا ناجي عظيمي

دکتر مريم اميرحائري

 

اساتيد داور: دکتر حميدرضا کوشا

دکتر مصطفي کاظمي

دکتر ناصر مطهري فريماني

 

نماينده ي تحصيلات تکميلي: دکتر اميرمحمّد فکور ثقيه

 

 

زمان: ساعت 12 روز يک شنبه 1400/04/27

 

مکان : دانشکده ي علوم اداري و اقتصادي گروه مديريت

pazhoheshi

تفكر سيستمي در عمل

دوره مشترک دکتری ایران و لهستان

آموزش های عالي آزاد

tour

تور مجازی دانشکده