پیام تسلیت درگذشت خانم سحر سلطانی دانشجوی دکترا

با نهایت تأسف و تأثر درگذشت دانشجوی دکترای رشته اقتصاد دانشگاه فردوسی “خانم سحر سلطانی”  را به  اطلاع می‌رسانیم.
ایشان پژوهشگر و دانشجویی بسیار دقیق، منظم، صبور و دغدغه‌مند و پرتلاش بودند و غم درگذشت ایشان به دلیل کرونا بسیار ناگوار است.
از خداوند بزرگ برایشان آمرزش و برای پدر و مادر گرامی و بازماندگان محترمشان، طلب صبر داریم.

روحشان شاد و یادشان گرامی

pazhoheshi

تفكر سيستمي در عمل

دوره مشترک دکتری ایران و لهستان

آموزش های عالي آزاد

tour

تور مجازی دانشکده