تسلیت به مناسبت فوت همکار ارجمند جناب آقای حامدی

انا للّه و انا الیه راجعون

با نهایت تأسف اطلاع يافتيم همکار ارجمند جناب آقاي حامدی، دعوت حق را لبیک گفته و به دیار معبود شتافتند. این ضایعه را به خانواده محترم آن مرحوم تسلیت عرض کرده و برای ایشان آرزوی رحمت و مغفرت الهی داریم.

  هیئت رئیسه، اعضای هیئت علمی، کارکنان و دانشجویان دانشکده علوم اداری دانشگاه فردوسی مشهد

hamedi

pazhoheshi

تفكر سيستمي در عمل

دوره مشترک دکتری ایران و لهستان

آموزش های عالي آزاد

tour

تور مجازی دانشکده