نشست هیئت رئیسه دانشکده و مسئولین امور بین الملل دانشگاه

نشست هیئت رئیسه دانشکده علوم اداری و اقتصادی و مسئولین امور بین الملل دانشگاه در زمینه توسعه همکاری های بین المللی دانشکده برگزار و تصمیماتی در این خصوص اتخاذ گردید.
 لازم به ذکر است
دفتر بین الملل دانشکده نیز با حضور آقای دکتر قبول مدیر محترم امور بین الملل دانشگاه افتتاح گردید.

 

400712

400711

pazhoheshi

تفكر سيستمي در عمل

دوره مشترک دکتری ایران و لهستان

آموزش های عالي آزاد

tour

تور مجازی دانشکده