برگزاری جلسه مشترک هیئت رئیسه ، سردبیران و مدیران مسئول مجلات دانشکده

به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم اداری و اقتصادی جلسه مشترکی با حضور اعضای محترم هیئت رئیسه دانشکده، سردبیران و مدیران مسئول مجلات در راستای بهبود رتبه ملی و اخذ نمایه های بین المللی در محل سالن مرحوم دکتر سیدعلی اکبر رزمی در تاریخ دوشنبه 1400/09/08 در ساعت 10 برگزار گردید.

1

2

 

 


.3

pazhoheshi

تفكر سيستمي در عمل

دوره مشترک دکتری ایران و لهستان

آموزش های عالي آزاد

tour

تور مجازی دانشکده