مهلت تحويل پايان نامه دانشجویان تحصیلات تکمیلی

قابل توجه دانشجویان تحصیلات تکمیلی
به اطلاع کلیه دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری می رساند بنا به مصوبه ی هیات رئیسه دانشکده و به منظور ارتقای کیفیت برگزاری دفاعیه پایان نامه ها ، مقرر گردید جلسات دفاع پایان نامه هایی تا 96/6/31 برگزار گردد که تا تاریخ 96/6/1 پس از تایید اساتید محترم راهنما و مشاور به آموزش دانشکده تحویل شود . لذا پایان نامه هایی که پس از این تاریخ به آموزش تحویل گردد دفاعیه آنها در نیمسال بعد برگزار خواهد شد.

اداره آموزش دانشکده