اطلاعیه های مربوط به پذیرش دکتری سال تحصیلی 97-1396

کلیه گروه ها


گروه مدیریت


گروه اقتصاد


گروه حسابداري


گروه حقوق

  • به اطلاع داوطلبان محترم آزمون دكتري 1396 رشته حقوق جزا و جرم شناسي مي رساند، مصاحبه داوطلبان نوبت اول و دوم و داوطلبان استعدادهاي درخشان در روز دوشنبه 96/4/12  ساعت 8 صبح برگزار خواهد شد.
  •  
  • به اطلاع داوطلبان محترم آزمون دکتری 1396 رشته حقوق خصوصی می رساند، آزمون کتبی داوطلبان نوبت اول و دوم و داوطلبان استعدادهای درخشان در روز یکشنبه 96/3/28 در دو نوبت صبح (12 – 9) و عصر (17 – 14) و مصاحبه داوطلبان در روز دوشنبه 96/3/29 ساعت 8 صبح برگزار خواهد شد.

گروه علوم سیاسی