دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد اقتصاد انرژی - سید مصیب حسینی

جلسه دفاعیه پایان نامه
کارشناسی ارشد اقتصاد انرژی

تحت عنوان :
بررسی سرریز نوسانات و تلاطم نرخ بازده بین بازارهای ارز سهام محصولات شیمیایی و سهام فرآورده های نفتی در ایران طی سال های 1390 تا 1395

ارائه کننده : سید مصیب حسینی
استاد راهنما : دکتر مهدی بهنامه
استاد مشاور : دکتر تقی ابراهیمی
اساتید داور : دکتر محمد طاهر احمدی دکتر مهین دخت کاظمی

زمان: ساعت: 10 روز چهارشنبه 96/3/17
مکان : دانشکده علوم اداری و اقتصادی – اتاق 210