دفاعيه‌ي پیشنهاده¬ی دکتري رشته¬¬ی مديريت گرايش تحقیق در عملیات- میرحسین سیدی

جلسه دفاعيه‌ي پیشنهاده ی دکتري
رشته ی مديريت گرايش تحقیق در عملیات – پردیس بین الملل

ارائه کننده: میرحسین سیدی
استاد راهنما: دکتر امیرمحمّد فکور ثقیه
اساتید مشاور: دکتر علیرضا پویا دکتر زهرا ناجی عظیمی
اساتيد داور: دکتر عبدالحمید صفایی قادیکلائی دکتر مصطفی کاظمی دکتر احمد توکلی
نماينده تحصيلات تکميلي: دکتر غلامرضا ملک زاده

زمان: ساعت 12 روز سه شنبه 30/03/1396
مکان : دانشکده علوم اداري و اقتصادي – اتاق 114