كسب رتبه 2 در بيست و دومين المپياد علمي – دانشجويي – قطب 3 توسط آقاي سيد احمد انتخاب الموذن

دانشجوي گرامي جناب آقاي سيد احمد انتخاب الموذن
كسب رتبه 2 در بيست و دومين المپياد علمي- دانشجويي- قطب3 در سال 1396 در رشته حقوق را به جناب عالي تبريك گفته سلامتي و توفيق روز افزونتان را از درگاه خداوند متعال آرزومنديم.

دانشكده علوم اداري و اقتصادي