كسب رتبه 1 در بيست و دومين المپياد علمي- قطب 3 توسط سركار خانم مرجان صبوري

دانشجوي گرامي سركار خانم مرجان صبوري
كسب رتبه 1 در بيست و دومين المپياد علمي- دانشجويي – قطب 3 در سال 1396 در رشته اقتصاد را به سركارعالي تبريك گفته سلامتي و توفيق روز افزونتان را از درگاه خداوند متعال آرزومنديم.

دانشكده علوم اداري و اقتصادي