كسب رتبه3 در بيست و دومين المپياد علمي – قطب 3 سركار خانم نسيم سادات معين درباري

دانشجوي گرامي سركار خانم نسيم سادات معين درباري
كسب رتبه 3 در بيست و دومين المپياد علمي- دانشجويي- قطب 3 در سال 1396 در رشته اقتصاد را به سركار عالي تبريك گفته سلامتي و توفيق روز افزونتان را از درگاه خداوند متعال آرزومنديم.

دانشكده علوم اداري و اقتصادي