نشست تخصصی مسئولان دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه فردوسی مشهدو مسئولین دانشگاه بلخ و چند موسسه آموزش عالی ایالت بلخ افغانستان


نشست تخصصی مدیران و اساتيد گروه های آموزشی حقوق و علوم سياسي دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد و مسئولین دانشگاه بلخ و چند موسسه آموزش عالی ایالت بلخ افغانستان ، در تالار دكتر رزمی این دانشکده برگزار شد.
در ابتداي اين جلسه که در روز چهارشنبه هشتم شهریور ماه جاری برگزار شد، دكتر واحدیان مدیر همکاریهای علمی بین المللی و امور دانشجویان خارجی دانشگاه فردوسی مشهد ضمن معرفی اعضای حاضر در نشست به تشریح اهداف این سفر پرداخت.
سپس دکتر جوان جعفری رئیس دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد ضمن خیر مقدم به میهمانان به معرفی رشته ها ، مقاطع تحصیلی و امکانات این دانشکده برای دانشجویان جهت تحصیل بهتر به ارائه آماری از تعداد دانشجویان کشور افعانستان شاغل به تحصیل در این دانشکده اشاره کرد و در ادامه به تشریح ظرفیت های موجود دانشکده جهت همکاری های علمی مشترک پرداخت.
سپس تعدادی از میهمانان افغانستانی در ارتباط با حوزه های تحت مسئولیت خود مطالبی ارائه نمودند که هر کدام در پایان سخنان خود اظهار تمایل کردند با کمک دانشگاه فردوسی مشهد مشکلات موجود در واحدهای خود را رفع نمایند.
مدیران دو گروه حقوق و علوم سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد نیز با ارائه آماری از اعضای هیات علمی و امکانات گروه های آموزشی خود، آمادگی گروه های آموزشی خود را برای پذیرش دانشجویان کشور افغانستان در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری حقوق و علوم سیاسی اعلام داشتند. لازم به ذکر است مقرر شد با تعیین نمایندگانی از دو طرف، طی نشست های مشترک، اقدامات اولیه برای رفع موانع همکاری ها صورت پذیرد.

 

Mazar01

Mazar02

 

Mazar03

Mazar04