تقدیر از آقای کدخدایی به عنوان کارمند منتخب دانشگاه

مراسم تقدیر از کارکنان منتخب دانشگاه فردوسی مشهد در روز سه شنبه 14 شهریور ماه 1396 با حضور مسئولان و کارکنان دانشگاه فردوسی مشهد در تالار اجتماعات دکتر رحیمی زاده دانشکده علوم دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد. در این مراسم از آقای کدخدایی به عنوان یکی از کارکنان منتخب دانشگاه تقدیر به عمل آمد.