پیام تسلیت به آقای دكتر لاری

جناب آقای دكتر لاری
با نهايت تاثر درگذشت پدر گرامیتان را به شما و خانواده محترمتان تسليت عرض نموده و از خداوند منان براي آن عزيز از دست رفته علو درجات و براي ساير بازماندگان صبر و شكيبائي مسئلت داريم.
مديريت، اعضاي هيأت علمي و كاركنان دانشكده علوم اداري و اقتصادي دانشگاه فردوسی مشهد

متعاقبا زمان برگزاری مراسم در مشهد اعلام خواهد شد.