مهلت تحویل و دفاع پایان نامه


قابل توجه دانشجویان تحصیلات تکمیلی
به اطلاع کلیه دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری می رساند بنا به مصوبه ی هیات رئیسه دانشکده و به منظور ارتقای کیفیت برگزاری دفاعیه پایان نامه ها ، مقرر گردید جلسات دفاع پایان نامه هایی تا 96/11/30 برگزار گردد که تا تاریخ 96/11/1 پس از تایید اساتید محترم راهنما و مشاور به آموزش دانشکده تحویل شود . لذا پایان نامه هایی که پس از این تاریخ به آموزش تحویل گردد دفاعیه آنها در نیمسال دوم برگزار خواهد شد.
اداره آموزش دانشکده