کاربردهای پیشرفته نرم افزارهای مایکروسافت اکسل

اوّلین و دوّمین همایش "کاربردهای پیشرفته نرم افزارهای مایکروسافت اکسل در انجام و گزارش تحقیقات علمی" - همایش اول  23 و 24 آذر / همایش دوم 30 آذر و اول دی 1396

colleg


همایش های فوق با هدف آشناسازی محققین با قابلیتهای پیشرفته (و گاهاً پنهان) این دو نرم افزار محبوب و پر استفاده، در کلیه مراحل تحقیق ارائه شده است (مشتمل بر مراحل تهیه طرح تحقیق، جمع آوری و تحلیل اطلاعات، و تهیه گزارش نهایی در قالب پایان نامه، رساله یا مقاله). جهت اطلاع از سایر اطلاعات و ثبت نام به سایت همایش، یا کانال تگرامی همایش مراجعه؛ یا با شماره های داخل 6341 (دفتر دبیرخانه همایش) و 6340 (آقای صالحی مقدم – کارشناس دفتر آموزشهای عالی آزاد دانشکده علوم اداری و اقتصادی) تماس حاصل فرمایید.

آدرس سایت همایش:
https://exwo.um.ac.ir
آدرس کانال تلگرامی همایش (لطفا بعد از ورود عضو کانال شوید):
https://t.me/FeaAAA
آدرس دبیرخانه همایش: دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده علوم اداری و اقتصادی، دفتر همایش ها؛
تلفن داخلی:  6341 و 6340 - تلفن:38806340 و 38806341 - فکس: 38813097