آیین نکوداشت دکتر سعید مرتضوی

nekudasht.m

به همت مرکز آثار مفاخر و اسناد دانشگاه فردوسی مشهد و با همکاری گروه مدیریت دانشکده علوم اداری و اقتصادی و بنیاد نخبگان استان خراسان رضوی، آیین نکوداشت دکتر سعید مرتضوی، استاد پیشکسوت گروه مدیریت دانشکده علوم اداری و اقتصادی دانشگاه، ساعت 8:30 روز سه‌شنبه، 7 آذرماه در تالار فارابی دانشکده علوم اداری و اقتصادی برگزار خواهد شد.