دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مديريت بازرگاني – امیر نکودری

 

بررسي ميزان ايفاي نقش شريک راهبردي و شايستگي هاي آن در واحد منابع انساني سازمان هاي عمومي شهر مشهد و تأثير آن بر عملکرد سازماني

 

ارائه کننده: امير نکودري

 

استاد راهنما: دکتر محمّدمهدي فراحي

 

استاد مشاور: دکتر عليرضا خوراکيان

 

اساتيد داور : دکتر آذر کفاش پور

                          دکتر غلامرضا ملک زاده

 

نماينده‌ي تحصيلات تکميلي: دکتر غلامرضا ملک زاده

 

زمان: ساعت 11.30 روز سه¬شنبه 14/09/1396

مکان : دانشکده ي علوم اداري و اقتصادي – کلاس 114